De afbeelding links hieronder toont een knooppuntpaal. Het knooppunt is 53 en wijst naar het knooppuntpaaltje 7 in de ene richting en 37 in de andere richting. De twee andere afbeeldingen tonen ongenummerde pijlen op knooppuntroutes. Dit zijn de standaardaanduidingen in Noord-Brabant.
Soms worden splitsingen niet aangegeven met een paal maar door twee richtingaangevende genummerde pijlen. Meestal gaat hieraan vooraf een paaltje met twee nummers in dezelfde richting. Ook bevatten pijlen op een route soms het nummer van het paaltje waar naartoe ze verwijzen.
Niet altijd zijn de palen en pijltjes gemakkelijk te zien, soms zijn ze beschadigd of zelfs weg. Het volgen van een route is dan niet eenvoudig. Een wandelkaart kan soms uitkomst geven maar tijdens het wandelen beschikbare GPS-info is dan ideaal.

knooppuntpaaltje

richtingbordjerichtingbordje2Het wandelknooppuntennetwerk wordt beheerd door VisitBrabant Routebureau. Dit bureau heeft vrijwilligers beschikbaar die zorgen voor correcte knooppuntpaaltjes en pijlen.

In Limburg en België zien de knooppunten en pijlen er anders uit. Sommige streken in België hebben zelfs op kruisingen geen paaltjes maar vlak voor de kruising richtingaangevende pijlen, een meer kostbare aanduiding van routes.