De ligging van de wandelknooppuntpaaltjes wordt aangegeven met waypoints en die van wandelknooppuntroutes met tracks. De namen ervan bevatten altijd het nummer van de rechthoek waarop ze betrekking hebben.
Per rechthoek zijn de waypoints, tracks en kaarten in één zip-file opgeslagen die ook het nummer van de rechthoek draagt. Een track tussen twee waypoints wordt ingedeeld op basis van het laagste waypointnummer.
Neem als voorbeeld de rechthoek 295, ruwweg Eindhoven-ZW. Deze rechthoek heeft linksonder de RD-coöordinaten x=157, y=381 en dus rechtsboven de coördinaten x=157+4=161 en y=381+6=387. De file W295.zip bevat de trackfile W295.gpx, de waypointfile W295-Eindhoven-ZW.gpx en de 3 kaartfiles K295-1.jpg, K 295-2.jpg en K295-3.jpg die samen van noord naar zuid de rechthoek overdekken (op schaal 1:17000).
In de waypointfile staat b.v. het waypoint 29507 voor knooppuntpaaltje 07 in deze rechthoek. In de trackfile staat de track W05-07-295 voor de route van knooppunt 05 in gebied 295 naar het knooppunt 07 (of omgekeerd). De track W10-39-295 loopt van knooppunt 10 in 295 naar 39 buiten deze rechthoek. De track van 37 in rechthoek 295 naar 29 in rechthoek 296 is W29-37-296 en zit in de file W296 (Eindhoven ZO).
Soms bevat een rechthoek paaltjes met hetzelfde nummer. In dat geval krijgt het waypoint van één paaltje dit nummer en worden in de naam van de waypoints van de andere paaltjes hoofdletters toegevoegd in de volgorde A,B, enz. Ook posities van splitsingen in de omgeving van een paaltje krijgen het paaltjenummer met een toegevoegde hoofdletter. Op deze manier vormen de tracks precies een netwerk met de waypoints als punten.
Op de kaarten worden alleen de knooppuntpaalnummers getoond en niet de toevoegingen.