knooppuntpaaltjeWandelen in Noord-Brabant volgens de routes van het wandelknooppuntennetwerk! Deze site bevat hiervan zeer goed gedetailleerde kaarten en ook nauwkeurige gps-files om te downloaden.

In dit wandelknooppuntennetwerk worden de wandelknooppunten fysiek aangegeven met genummerde paaltjes waarop de richtingen naar andere knooppunten zijn aangegeven. De wandelroutes tussen de knooppunten worden aangegeven met op allerlei soorten steunpunten aangebrachte gele ongenummerde pijltjes. Klik hier voor nadere informatie over het uitpijlen van wandelknooppuntroutes.

Deze site geeft de GPS-routes met routekaarten van het wandelknooppuntnetwerk Noord-Brabant en de direct aangrenzende gebieden in Limburg en België. De opzet hiervan is vooral gericht op wandelaars die deze info snel en volledig op hun GPS-apparaat beschikbaar willen hebben voor één of meerdere deelgebieden. Zij hoeven dan niet van te voren een wandelroute te plannen maar kunnen tijdens het wandelen nog gewoon de route kiezen. Op deze manier kunnen meerdere wandelroutes afgelegd worden zonder de info op het GPS-apparaat aan te passen.

Brabant compleetDe deelgebieden zijn (op het noorden gerichte) genummerde rechthoeken van 4km breed en 6 km lang. Ze overdekken samen de gehele provincie Noord-Brabant. De nummering loopt in de breedte van west naar oost en daarna in de lengte van noord naar zuid.
In het menu "ZOEK EN DOWNLOAD" kan per rechthoek alle informatie gedownload worden. Eerst wordt op Google-maps een globaal kaartoverzicht met markeerpunten getoond en door op zo'n punt te klikken of in te zoomen wordt het gebied steeds nader gespecificeerd. Uiteindelijk wordt op het markeerpunt (=wandelaar) linksonder van een rechthoek geklikt.
Dan verschijnt met het rechthoeknummer de uitnodiging een zip-file te downloaden die de GPS-info van deze rechthoek bevat tezamen met drie wandelknooppuntkaarten die van noord naar zuid de rechthoek overdekken. Deze kaarten hebben als basis Openfietsmap en worden ook direct op het scherm weergegeven. Zij hebben de voor wandelen nauwkeurige schaal van 1:17000 en overlappen elkaar steeds iets om het overzicht te behouden.
Klik hier voor een samenvattende toelichting.Toelichting download shrt
Er is info beschikbaar voor heel Noord-Brabant en de meeste aangrenzende gebieden in België en Limburg.

De GPS-info in de zip-file bevat twee files: een file met een locatieaanduiding die de waypoints bevat van de knooppuntpaaltjes, en een file zonder locatieaanduiding met de tracks van de wandelknooppuntroutes. Klik hier voor nadere informatie over de inhoud van deze GPS-files.

Het menu DEELGEBIEDEN geeft de mogelijkheid snel de deelgebieden op naam te selecteren en te downloaden.

Het menu CONTACT biedt de gebruiker de mogelijkheid op-en aanmerkingen op de inhoud van deze site te geven. Het geeft ook persoonlijke informatie over de beheerder en constructeur van deze site.